Optocht

De Empeldonkse optocht wordt gehouden op carnavalsmaandag. Loopgroepen, wagens, kinderen, ouderen; een bonte stoet deelnemers die elk jaar weer een mooi geheel vormen al trekkend door de Empeldonkse straten. Deelnemers dienen vooraf in te schrijven. Hiervoor wordt op maandagavond, 3 weken voorafgaand aan de optocht, een inschrijfavond gehouden waarbij iedereen zich kan opgeven.

In overleg met de gemeente Veghel en alle betrokken carnavalsverenigingen zijn diverse afspraken gemaakt, ten aanzien van vervoers-/verkeersregels en de alcoholwetgeving, waaraan de organisatoren (carnavalsverenigingen) van de optochten maar ook de deelnemers zich dienen te houden.

Hieronder vindt u alle van toepassing zijnde reglementen en formulieren:

– Reglement Optocht Empeldonk Het eigen Reglement voor de Empeldonkse Optocht aanvullend op de geldende reglementen van de gemeente Veghel.

– Reglement Carnavalsoptochten Gemeente Veghel Het Reglement voor deelnemers aan de optochten binnen de gemeente Veghel.

– Chauffeursverklaring Empeldonkse Optocht I.v.m. de verantwoordelijkheid van de chauffeur tijdens de optocht en het vervoer van en naar de optocht. Deze dient door de chauffeur van het trekkend vooertuid te worden ingevuld en ondertekend. Gelieve dit formulier bij de inschrijving in te leveren maar uiterlijk bij de opstelling voorafgaand aan de optocht.

CV De uilen van Empeldonk gaan hiermee voor een skônne optocht met ordelijk verloop. Na de optocht zullen rond 17.00 uur de prijzen worden uitgereikt in evenementenhal Ter Aa aan den Uil te Erp.

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header