Empeldonkse Optocht 2024 Let op!! 

LET OP !!  Optocht 2024 alternatief parcours vanwege werkzaamheden Noor-Oost !! 

Omdat er tijdens de carnaval werkzaamheden zijn in Erp is er een alternatief parcours.  We kunnen hierdoor minder grote wagens toelaten omdat de optocht niet te lang kan worden. Daarnaast is in overleg met gemeente en politie besloten enkel een paar grote lokale feestwagens toe te staan in de optocht van 2024 gezien de beperkte capaciteit van zowel organisatie als politie om eea in goede banen te kunnen leiden.

De Empeldonkse optocht wordt gehouden op carnavalsmaandag. Loopgroepen, wagens, kinderen, ouderen; een bonte stoet deelnemers die elk jaar weer een mooi geheel vormen al trekkend door de Empeldonkse straten. Deelnemers dienen vooraf in te schrijven.

In overleg met de gemeente Meierijstad en alle betrokken carnavalsverenigingen zijn diverse afspraken gemaakt, ten aanzien van vervoers-/verkeersregels en de alcoholwetgeving, waaraan de organisatoren (carnavalsverenigingen) van de optochten maar ook de deelnemers zich dienen te houden.  Hieronder een korte uitleg  : 

Een chauffeur van een voertuig tijdens de optocht is juridisch gewoon een verkeersdeelnemer. Alle normale regels gelden, tenzij er vrijstelling van is verleend. Dus ook de normale aansprakelijkheidsbepalingen. Daar hebben wij verder geen inhoudelijke rol in. In de verklaring worden de chauffeurs daar nog eens nadrukkelijk op gewezen. Deze verklaring doet verder helemaal niets. Er vloeien geen rechten en/of verplichtingen uit voort. Die zijn al aanwezig op grond van de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en het Burgerlijk Wetboek (Afdeling 4 boek 8). Het kan zijn dat de reguliere verzekering de gebeurtenissen tijdens een optocht niet dekt, omdat dit niet onder regulier gebruik van het voertuig valt. Dat moet de chauffeur zelf checken bij zijn verzekering.

Voor een samenvatting van de aansprakelijkheid klik hier.

Specifiek voor carnavalsoptochten klik hier.

Klik hier voor een linkje van verzekeringsmaatschappij De Vereende (een van de weinige maatschappijen die nog een praalwagen verzekering aanbieden met hierin een aantal vereisten mbt de verzekering. Lees dit goed door en voorkom ellende achteraf! 

En ja, de bestuurder is op basis van artikel 8.81 BW in beginsel aansprakelijkheid voor schade van de passagiers en op basis van 6: 162 BW voor schade van derden. In al deze gevallen is sprake van casuïstiek, waarbij de rechter uiteindelijk de verdeling van de schade bepaalt.


Inschrijfformulier

Categorie indeling:*
Waar is de wagen met trekkend voertuig te bezichtigen (volgens punt 2.3 van het optochtreglement):
VOOR HET IN ONTVANGST NEMEN EEN EVT. PRIJS DIENT U DIT FORMULIER IN TE LEVEREN

De contactpersoon (verantwoordelijke) heeft kennis genomen van de inhoud van het “Reglement optocht Empeldonk”, verklaart zich hiermede akkoord en is op de hoogte gesteld dat hij/zij wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden indien bovengenoemde groep/vereniging niet volgens het reglement deelneemt en/of schade veroorzaakt in de ruimste zin van het woord.Informeer vooraf bij Uw verzekeringsmaatschappij omtrent de verzekeringsvoorwaarden m.b.t. aansprakelijkheid bij eventuele calamiteiten. Voor motorrijtuigen dient minimaal een W.A.-verzekering of praalwagenverzekering te zijn afgesloten.