Optocht

De Empeldonkse optocht wordt gehouden op carnavalsmaandag. Loopgroepen, wagens, kinderen, ouderen; een bonte stoet deelnemers die elk jaar weer een mooi geheel vormen al trekkend door de Empeldonkse straten. Deelnemers dienen vooraf in te schrijven. Hiervoor wordt op maandagavond 13 januari 2020 van 19.30u tot 21.00u een inschrijfavond gehouden waarbij iedereen zich kan opgeven.

In overleg met de gemeente Meierijstad en alle betrokken carnavalsverenigingen zijn diverse afspraken gemaakt, ten aanzien van vervoers-/verkeersregels en de alcoholwetgeving, waaraan de organisatoren (carnavalsverenigingen) van de optochten maar ook de deelnemers zich dienen te houden.

Hieronder vindt u de Inschrijfformulieren:

– Inschrijfformulier Empeldonkse Optocht – Gelieve dit formulier in 2-voud ingevuld mee te brengen naar de inschrijving.

– Chauffeursverklaring Empeldonkse Optocht – I.v.m. de verantwoordelijkheid van de chauffeur tijdens de optocht en het vervoer van en naar de optocht. Deze dient door de chauffeur van het trekkend voertuig te worden ingevuld en ondertekend. Gelieve dit formulier bij de inschrijving in te leveren maar uiterlijk bij de opstelling voorafgaand aan de optocht.

In plaats van het inschrijfformulier kunt u ook uw gegevens ook digitaal invullen middels onderstaande link.
Graag de bevestigingsmail die u ontvangt in 2-voud meebrengen naar de inschrijving.

Het van toepassing zijnde reglement vindt u hier:

– Reglement Optocht Empeldonk – Het eigen Reglement voor de Empeldonkse Optocht aanvullend op de geldende reglementen van de gemeente Meierijstad.

CV De uilen van Empeldonk gaan hiermee voor een skônne optocht met ordelijk verloop. Na de optocht zullen rond 17.00 uur de prijzen worden uitgereikt in evenementenhal Ter Aa aan den Uil te Erp.

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header